مایکروسافت ۹۰،۰۰۰ برنامه را از فروشگاه ویندوز حذف کرده است

0

مایکروسافت ۹۰،۰۰۰ برنامه را از فروشگاه ویندوز حذف کرده است.در اوایل سال جاری مایکروسافت یک هشدار به توسعه دهندگانی که برنامه های تلفن همراه آن ها در فروشگاه ویندوز منتشر می شود،ارسال کرد و از آن ها خواست تا رده بندی اجباری سنی را در روی برنامه های خود درج کنند.

با توجه به گزارشی که امروز منتشر شده است، به نظر می رسد مایکروسافت در حال حاضر از بین بردن برنامه هایی که رده بندی سنی ندارند را از فروشگاه ویندوز آغاز کرده است.در این گزارش آمده است که حدود ۹۰،۰۰۰ برنامه از فروشگاه ویندوز طی سه هفته گذشته حذف شده است.البته مثل اینکه این برنامه هااز فروشگاه ویندوز کشور ایتالیا حذف شده است چون که تعداد برنامه های داخل ویندوز فروشگاه ایتالیایی در ۲۶ سپتامبر رقم ۳۲۹۵۰۷ بود که این تعداد در ۱۹ اکتبر به رقم ۲۳۹،۲۱۶ رسیده است که نشان می دهد ۹۰۲۹۱ برنامه حذف شده است که کاهشی ۲۷٫۴ درصدی را نشان می دهد.

مشخص نیست این روند تا کجا ادامه پیدا کند اما این گزارش نشان می دهد مایکروسافت نسبت به حذف برنامه هایی که رده بندی سنی ندارند،جدی است.

 

 

 

منبع:Phonearena

 

دیدگاه خود را منتشر کنید

دیدگاه خود را درج کنید
نام خود را اینجا بنویسید

پنج × چهار =