در ادامه آخرین قیمت خودروهای گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو با توجه به تغییرات نرخ بیمه آمده است.در جداول زیر می توانید این قیمت ها را مشاهده کنید.

 

جدول آخرین قیمت خودروهای گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو

 

جدول آخرین قیمت خودروهای گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو

جدول آخرین قیمت خودروهای گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو

دیدگاه خود را منتشر کنید

دیدگاه خود را درج کنید
نام خود را اینجا بنویسید

یازده − چهار =