بعد از گفتگوها میان ایران خودرو و کمپانی دایملر بنز قرار شده است خودروی بنز کلاس وی به عنوان تاکسی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.این خبر را بلومبرگ رسانه ای کرده است.

خودروی بنز کلاس وی در ایران تاکسی می شود

خودروی بنز کلاس وی در ایران تاکسی می شود

خودروی بنز کلاس وی در ایران تاکسی می شود

خودروی بنز کلاس وی در ایران تاکسی می شود

دیدگاه خود را منتشر کنید

دیدگاه خود را درج کنید
نام خود را اینجا بنویسید

5 × پنج =